اتاق مديريت
رسمي ترين مبلمان فضاي اداري به اين بخش اختصاص مي يابد اين فضا مي بايست براي القاي حس رياست و مديريت نسبت به فضاهاي موجود شکيل تر و محلي مناسب براي پذيرايي از ميهمانان مدير باشد. ميز مديريت از لحاظ ابعاد بزرگتر از ميزهاي ديگر موجود در فضاهاي اداري است تا بيان کننده بالاتر بودن سمت مدير نسبت به ديگر پرسنل باشد.

از نکات قابل توجه ، تعبيه وسايلي است که اسباب راحتي مدير را فراهم مي کند. وسائلي چون بوفه کوچک شخصي ، دسترسي به سرويس بهداشتي شخصي و غيره که اين عوامل در فضا ضرورتي ندارند و بسته به وسعت فضا و تمايلات شخصي استفاده کننده آن مي باشد.

RSS
طراحی و اجرای دفاتر اداری
طراحی و اجرای د...
جزئیات دانلود
طراحی و اجرای دفاتر اداری
طراحی و اجرای د...
جزئیات دانلود
طراحی و اجرای دفاتر اداری
طراحی و اجرای د...
جزئیات دانلود
طراحی و اجرای دفاتر اداری
طراحی و اجرای د...
جزئیات دانلود
طراحی و اجرای دفاتر اداری
طراحی و اجرای د...
جزئیات دانلود
 
 
Powered by Phoca Gallery